Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΑΙΝΑΣ στο ΝΑΟ ΜΑΣ